Spring til indhold

Bestyrelsen

Bente Niemann 5133 1575 bente.niemann@hotmail.com

Kitte Vraa 2825 1399 kitteogp@gmail.com

Birthe Christensen 5099 5498  asgaard64@gmail.com

Anni Gregersen 2527 1080 agbuus@gmail.com

Medlemskab 125 kr. årligt

Fruerne

Aktiviteter foråret 2023

11. Januar Arkitekt Jørgen Ussing, Løkken. Fortæller om sit liv, Arkitektur og kunst

1. Februar Ole Stevns, Brdsl . Fortæller om sit liv, Skoleinspekt. Menighedsråd, Kirkesanger, Historie interesse mm.

+ Lodtrækning – nye medlemmer

1. Marts Bibliotekar fra Brdsl. Bibliotek. Inspiration til nye og interessante bøger

5. April Jan Lunde, Nygårdsminde Vingård. Fortæller om sit liv som Vinbonde og andre aktiviteter på gården

3. Maj Idrætscenter Vendsyssel i Vrå. Besøg med rundvisning – vi drikker kaffe på stedet.

7. Juni Besøg på Vildmosemuseet – efterfølgende Grill på BI Centret

Juli og August Ferie

Kitte – Anni – Birthe – Bente