Aktivitetskalender

Aktivitetskalender for det kommende år

Vinklub

Smagninger i BIs Vinklub 2019/20


Torsdag den 26. september: Klubnyt bl.a. om årets smagninger og blindsmagning.

Torsdag den 17. oktober: Sammensætning af vin og mad v/Dan Magnussen fra Bækkelund Vine i Silkeborg.

Torsdag den 14. november: Gode gamle kendinge fra Europa v/ Jørgen Glud fra Glud Vin i Randers.

Torsdag den 6. februar: Vine fra 4 vigtige regioner i Italien v/ Lene og Kim Quist fra Quist Wine i Aalborg.

Torsdag den 12. marts: Vine fra Bourgogne og Provence v/John Futtrup fra DM-Vine i Sabro.

Fredag den 17. april: Besøg hos Vin og Vin i Aalborg, hvor vi skal smage amerikansk vin.

  

Information om BIs Vinklub

Formål: At afholde nogle lærerige og hyggelige vinsmagninger for medlemmer af BIs Venner.

Startet i 1998 af Erik Engstrøm og Karl-Johan Nørregård.

Smagningerne planlægges nu af: Bent Jensen, Poul Rasmussen og Karl-Johan Nørregård.

Vinklubben afholder 6 smagninger pr. sæson.

Smagningerne afholdes på BI Centeret med undtagelse af sæsonens sidste smagning, der afholdes på ”udebane”.

Kun medlemmer af BIs Venner kan være med i vinklubben. Kontingent til BIs Venner er for tiden 125 kr.

Medlemmerne af vinklubben betaler et kontingent på 100 kr. pr sæson.

Prisen pr. smagning er forskellig, men oftest koster det 200 kr. at deltage.

Spørgsmål om vinklubben bedes rettet til:

Bent Jensen, tlf: 28431575, e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Poul Rasmusen, tlf: 29713885, e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Karl-Johan Nørregård, tlf: 29827456, e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bjørnebanden

Bjørnebanden er for tiden sat udenfor, vi må ikke bruge de indendørs faciliteter.

Vi mødes på BI Centeret Torsdag den 28 maj kl.9.30 . 

Udenfor er der plads til hygge og samvær,  krolf, der er også nogen, der vil spille fodbold, de møder op i træningstøj.

Vi opfylde alle de krav som anbefales af myndighederne, vi skal ikke dele om køller og kugler, der er god afstand og håndsprit. 

Hilsen

HC 

 

 
Bjørnebanden mødes hver torsdag i lige uger kl. 9.30, på BI Centeret

Alle er velkommen. Vi starter med morgenkaffe og morgensang, derefter hyggesnak, billard-spil, kort-spil, bordtennis, ølbrygning mm.

 

 

 

 

 

Formål

§ 1

Foreningens navn B.I.´s Venner.

§ 2

Foreningens formål er at støtte B.I.
B.I.´s aktiviteter samt at virke for ældre medlemmer.

§ 3

Foreningen optager alle som medlem.

§ 4

Kontingentet kan kun ændres på en generalforsamling.

§ 5

Bestyrelsen består af formand og 4 - 6 bestyrelsesmedlemmer, fortrinsvis valgt udenfor B.I.´s bestyrelser og udvalg, såfremt det er muligt.

§ 6

Formanden + 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år efter tur.
Der vælges en suppleant for en periode på 1 år.

§ 7

§ 8

Foreningen tegnes af formanden og kasserer

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indvarsles 8 dage før. Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab ved kassereren
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand
6. Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleant til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må tilstilles formanden skriftligt senest 4 dage før generalforsamlingen.

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens skøn, eller når mindst 50 medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til formanden, med angivelse af forhandlingstema. En sådan generalforsamling skal indkaldes med det normale 8 dages varsel. Senest 8 dage efter at der er fremsat begæring.

§ 10

Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de fremmødte medlemmers antal.

§ 11

Generalforsamlingen vælger l revisor for en periode på l år, samt en revisorsuppleant. Revisoren gennemgår regnskabet og påser, at beholdningerne er til stede, hvor efter regnskabet forsynes med revisionspåtegning.

§ 12

Vedtagelsen af disse love ophæver alle tidligere love for BI,' s Venner. Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling og kræver  mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

§ 13

Opløsning af foreningen kan kun ske ved beslutning på en genera samling. Det kræves at 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

§ 14

Ved opløsning af foreningen overtager B.I 's hovedbestyrelse administrationen af formuen og eventuelle aktiver.

   

Således vedtaget på generalforsamlingen den 17 juni 2020.

Arrangementer

 

 

 

 

   

 

 Bliv medlem af BI`s Venner

Vi støtter klubbens aktiviteter og virker for ældre medlemmer.

For kun kr. 125 om året kan du være med til at støtte

Brønderslev Idrætsforening. Alle kan være medlem!

En af vore aktiviteter er “Bjørnebanden”, der mødes

på BI-Centeret hver torsdag i lige uger kl. 9.30. 

Mød os i BI’s Venners tombola

på Store Brønderslev Marked.

Send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

med ønske om medlemskab

BI VEN webDenne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

 

 

 

Historie